Thai Smile Airway : Smile Price ขยายเวลาช่วยพี่น้องขาวใต้ ราคาเริ่มต้น 999 บาท/เที่ยว

Thai Smile Airway : Smile Price ขยายเวลาช่วยพี่น้องขาวใต้ ราคาเริ่มต้น 999 บาท/เที่ยว

Smile Price กับสายการบินไทยสมายล์ ช่วยพี่น้องชาวใต้ กับบัตรโดยสารราคาพิเศษในเส้นทาง กระบี่ สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ และนราธิวาส ราคาเริ่มต้นเพียง 999 บาท ต่อท่านต่อเที่ยว (รวมทุกอย่างแล้ว) ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับการเดินทางไป – กลับ จองวันนี้ – 22 ม.ค. 60 | เดินทางวันนี้ – 31 มี.ค. 2560

สำรองที่นั่งตั้งแต่ : วันนี้  – 22 มกราคม 2560
ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้  – 31 มกราคม 2560

เส้นทางในประเทศ

เส้นทางในประเทศ ราคาต่อเที่ยว/ต่อท่าน รวมทุกอย่างแล้ว
สุวรรณภูมิ – กระบี่ 999 บาท
สุวรรณภูมิ – สุราษฏร์ธานี 999 บาท
สุวรรณภูมิ – หาดใหญ่ 999 บาท
สุวรรณภูมิ – นราธิวาส 999 บาท

ฟรี

  • ฟรี! เลือกที่นั่ง
  • ฟรี! อาหารว่างบนเครื่องทุกเที่ยวบิน
  • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กก.
  • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง ฟรี 20 กก. สำหรับชั้นธรรมดา และ 30 กก. สำหรับชั้น Smile Plus
  • ฟรี! หาก เที่ยวบินจากต่างประเทศที่มาต่อเครื่องไทยสมายล์เป็นเที่ยวบินของสายการบิน ไทย ผู้โดยสารสามารถแสดง boarding pass ของการบินไทยที่เคาน์เตอร์เช็คอินไทยสมายล์ เพื่อรับน้ำหนักสัมภาระเพิ่ม 10 กก.

หมายเหตุ

  • ชั้นโดยสาร : ชั้นประหยัด
  • ภาษีและค่าธรรมเนียม : ราคาบัตรโดยสารข้างต้นรวมภาษีมูลค่าเพิ่มร้อยละ 7 (เส้นทางในประเทศ) ภาษีสนามบิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (ถ้ามี) แล้ว
  • ราคาโปรโมชั่นนี้สำหรับการเดินทางไป – กลับ ด้วยเที่ยวบินของไทยสมายล์เท่านั้น
  • ที่นั่งมีจำนวนจำกัดในแต่ละเที่ยวบิน และอาจไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
  • สายการบินไทยสมายล์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และ/หรือ เงื่อนไขโดยมิแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 ดูรายละเอียดเที่ยวบิน

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ :1181 หรือ 021 188 888

Email : customer.service@thaismileair.com

Website :www.thaismileair.com

Facebook :ThaiSmileAirways

Application : IOS  Android

ที่มาและรูปประกอบ :Thaismileair

ความคิดเห็น