Thai Lion Air : เที่ยวใต้ เที่ยวง่าย วันธรรมดา เส้นทางบินสู่ภาคใต้ ราคาเริ่มต้น 625 บาท

thai lion air เที่ยวใต้ เที่ยวง่าย วันธรรมดา

Thai Lion Air : เที่ยวใต้ เที่ยวง่าย วันธรรมดา เส้นทางบินสู่ภาคใต้ ราคาเริ่มต้น 625 บาท

โปรโมชั่นใหม่ เที่ยวใต้ เที่ยวง่าย วันธรรมดา กับเส้นทางบินลงใต้ สู่จังหวัดกระบี่, หาดใหญ่, นครศรีธรรมราช, ภูเก็ต และสุราษฏร์ธานี ราคาเริ่มต้น 625 บาท

สำรองที่นั่งตั้งแต่ : วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559
ช่วงเวลาเดินทา: วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม – วันศุกร์ที่ 30 กันยายน 2559

 

thai lion air เที่ยวใต้ เที่ยวง่าย วันธรรมดา

หมายเหตุ

ฟรี! เลือกที่นั่ง

ฟรี! เสิร์ฟอาหารว่างบนเครื่อง

ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กก.

ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กก.

ฟรี! น้ำหนักอุปกรณ์กีฬา 15 กก.

ราคานี้รวมภาษีและค่าธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว

***สายการบิน ไทยไลอ้อนแอร์ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ข้อตกลงและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02 529 9999

Website : www.lionairthai.com

Facebook : Thailionair

ที่มาและภาพประกอบ : Thailionair

ความคิดเห็น