Thai Lion Air : บินข้ามภูมิภาค เชียงใหม่ สู่ สุราษฎร์ธานี และ หาดใหญ่ เริ่มต้น 980 บาท

Thai Lion Air : บินข้ามภูมิภาค เชียงใหม่ สู่ สุราษฎร์ธานี และ หาดใหญ่ เริ่มต้น 980 บาท

บินข้ามภูมิภาค กับเส้นทางใหม่ เชียงใหม่ สู่ สุราษฎร์ธานี และ เชียงใหม่ สู่ หาดใหญ่ เริ่มต้น 980 บาท (ราคารวมทุกอย่างแล้ว) เริ่มบินแล้ว

สำรองที่นั่งตั้งแต่ : วันนี้

ช่วงเวลาเดินทาง : วันนี้

ตารางเที่ยวบิน

 • เชียงใหม่ (CNX) สู่ สุราษฎร์ธานี (URT)
เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง
SL982 13:05 15:15
 • สุราษฎร์ธานี (URT) สู่ เชียงใหม่ (CNX)
เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง
SL983 18:45 20:55

 

 • เชียงใหม่ (CNX) สู่ หาดใหญ่ (HDY)
เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง
SL987 21:00 23:20
SL989 20:05 22:25
SL986 09:50 12:10

SL987 [วันทำการ จ,อ,พ,พฤ,ศ,อา]

SL989 [วันทำการ ส]

 • หาดใหญ่ (HDY) สู่ เชียงใหม่ (CNX)
เที่ยวบิน เวลาออก เวลาถึง
SL987 06:10 08:30
SL989 21:10 23:30

ฟรี!!!

 • ฟรี! เลือกที่นั่ง
 • ฟรี! อาหารว่างบนเครื่องทุกเที่ยวบิน 
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระขึ้นเครื่อง 7 กก.
 • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง สำหรับเส้นทางในประเทศ 15 กก.  เส้นทางต่างประเทศ 20 กก.
 • ฟรี! น้ำหนักอุปกรณ์กีฬา 15 กก. 

หมายเหตุ

 • ราคาบัตรโดยสารที่แสดงในโปรโมชั่นนี้เป็นราคาบัตรโดยสารเที่ยวเดียว และรวมสิทธิประโยชน์ รวมถึงค่าภาษีและธรรมเนียมสนามบินเรียบร้อยแล้ว
 • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทาง เชียงใหม่ – สุราษฎร์ธานี ได้ตั้งแต่วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
 • ราคาบัตรโดยสารสำหรับเดินทาง เชียงใหม่ – หาดใหญ่ ได้ตั้งแต่วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นต้นไป
 • โปรโมชั่นมีจำกัดที่นั่งทุกเที่ยวบิน
 • ราคาโปรโมชั่นนี้สามารถใช้ได้เฉพาะเที่ยวบินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์เท่านั้น
 • ฟรีโหลดกระเป๋าสัมภาระเดินทาง 15 กิโลกรัม //  ฟรีโหลดอุปกรณ์กีฬา  15 กิโลกรัม // เลือกที่นั่งฟรี
 • *** สายการบินไทย ไลอ้อน แอร์ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนข้อกำหนด / เงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า***

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ความคิดเห็น