วิธีการกรอกแบบฟอร์ม ใบตรวจคนเข้าเมือง ( Thai Immigration bureau ) update 2018

หลังจากที่รัฐบาลประกาศให้ประชาชนชาวไทยยกเลิกการกรอกใบ ตม. 6 ของประเทศไทย เพื่อความรวดเร็วในการเดินทางนั้น แต่บางทีก็อาจจะมีบางกรณีที่อาจจะจำเป็นต้องกรอก เราจึงมีตัวอย่างของการกรอกข้อมูลใบตรวจคนเข้าเมือง (Thai Immigration bureau) เพื่อเป็นประโยชน์กับบุคคลเหล่านั้นครับ

ใบกรอกคนเข้าเมือง จะมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน คือ

 1. บัตรขาออก (Departure card) สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเก็บไว้ตอนเราบินไปต่างประเทศ
 2. บัตรขาเข้า (Arrival card) สำหรับให้เจ้าหน้าที่เมื่อเรากลับมาถึงประเทศไทยแล้ว
 3. เฉพาะชาวต่างชาติ (For non-thai resident only)

เราไปดูวิธีกรอกกันแต่ละอย่างเลยดีกว่าครับ

ปล.ข้อมูลทั้งหมด ให้ทำการกรอกเป็นภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์ใหญ่ ด้วยครับ

 

บัตรขาออก (Departure card)

 

บัตรขาออก (Departure card) จะต้องยื่นให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะทำการบินไปต่างประเทศครับ

ความหมายของคำ
Family name = นามสกุล (อ่านดีๆ นะครับ บางคนชอบเขียนชื่อจริงก่อน)

Fisrt name and Middle name = ชื่อจริง และชื่อรอง(ถ้ามี)

Date of Birth = วัน เดือน ปี(คศ.) เช่น เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 ก็ให้ใส่เป็นตัวเลข เช่น วันที่ (dd) =12, เดือน (mm) = 02 ( เริ่มตั้งแต่ ม.ค. ถึง ธ.ค. โดยใส่ตัวเลข 01-12 ตามลำดับ), ปี ให้เป็น คศ. (yyyy) = 1987 (วิธีง่ายๆ ในการหาปีจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. ก็ให้เราเอา พ.ศ. ที่เราเกิด ไปลบกับ 543 เช่น 2530 – 543 = 1987 )

Nationality = สัญชาติ ยกตัวอย่างเช่นเป็นคนไทย ก็ใส่ THAI (ถ้า THAILAND นี่คือชื่อประเทศครับ)

Passport No. = เลขที่หนังสือเดินทาง (อยู่หน้าแรก มุมขวามือ มักจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วตามด้วยตัวเลขครับ ใส่โดยไม่ต้องเว้นวรรค)

passport number simple

Male = เพศชาย (ให้กากบาท)

Female = เพศหญิง (ให้กากบาท)

Signature = ลายเซ็น (ให้เซ็นตรงตามพาสปอร์ตเลยครับ)

Flight or Other Vehicle No. = หมายเลขเที่ยวบิน (ให้ดูจากตั๋วเดินทางของสายการบิน (Boarding Pass) ตรงช่อง Flight หรือ Flight Number ครับ )

boarding pass simple

For Official Use = สำหรับเจ้าหน้าที่ (ไม่ต้องกรอกครับ)

 

บัตรขาเข้า (Arrival card)

 

บัตรขาเข้า (Arrival card) ให้เราพกติดตัวไปพร้อมกับพาสปอร์ตด้วยครับ จะใช้ก็เมื่อตอนที่เรากลับเข้าประเทศไทยแล้ว

ความหมายของคำ
Family name = นามสกุล (อ่านดีๆ นะครับ บางคนชอบเขียนชื่อจริงก่อน)

Fisrt name and Middle name = ชื่อจริง และชื่อรอง(ถ้ามี)

Nationality = สัญชาติ ยกตัวอย่างเช่นเป็นคนไทย ก็ใส่ THAI (ถ้า THAILAND นี่คือชื่อประเทศครับ)

Male = เพศชาย (ให้กากบาท)

Female = เพศหญิง (ให้กากบาท)

Passport No. = เลขที่หนังสือเดินทาง (อยู่หน้าแรก มุมขวามือ มักจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วตามด้วยตัวเลขครับ ใส่โดยไม่ต้องเว้นวรรค)

passport number simple

Date of Birth = วัน เดือน ปี(คศ.) เช่น เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 ก็ให้ใส่เป็นตัวเลข เช่น วันที่ (dd) =12, เดือน (mm) = 02 ( เริ่มตั้งแต่ ม.ค. ถึง ธ.ค. โดยใส่ตัวเลข 01-12 ตามลำดับ), ปี ให้เป็น คศ. (yyyy) = 1987 (วิธีง่ายๆ ในการหาปีจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. ก็ให้เราเอา พ.ศ. ที่เราเกิด ไปลบกับ 543 เช่น 2530 – 543 = 1987 )

Visa No. = ตรวจลงตราเลขที่ หรือหมายเลขวีซ่า (ใส่สำหรับบางประเทศที่ต้องขอวีซ่าครับ ถ้าไม่มีให้ข้ามไปได้เลย หมายเลขวีซ่ามักจะอยู่ตรงช่อง Control Number หรือ Visa Number ประมาณนี้ครับ)

Address = ที่อยู่ (ที่บ้านของเรา)

ผมมีตัวอย่างการเขียนที่บ้านมาเผื่อเป็นประโยชน์

ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บ้านเลขที่ Number หรือ House No.
หมู่ที่ Village No.
ตรอก Alley
ซอย Lane
ถนน Road
ตำบล/ แขวง Sub-district/ Sub-area
อำเภอ / เขต District / Area
จังหวัด Province
รหัสไปรษณีย์ Postal Code

หรือเราสามารถเขียนทัพศัพท์คำได้เช่นกันครับ เช่น หมู่ = Moo, ซอย = Soi, ตำบล = Tambon ได้เช่ากันครับ

ตัวอย่างวิธีการเขียนที่อยู่

ที่อยู่ภาษาไทย:
123 หมู่ 4 ซอยพหลโยธิน 24 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ที่อยู่ภาษาอังกฤษ:
123 No.4 Phahonyothin 24 Soi, Phahonyothin Road, Chompon Sub-area, Chatuchak Area, Bangkok, 10900

 

Flight or Other Vehicle No. = หมายเลขเที่ยวบิน (ให้ดูจากตั๋วเดินทางของสายการบิน (Boarding Pass) ตรงช่อง Flight หรือ Flight Number ครับ )

boarding pass simple

Signature = ลายเซ็น (ให้เซ็นตรงตามพาสปอร์ตเลยครับ)

For Official Use = สำหรับเจ้าหน้าที่ (ไม่ต้องกรอกครับ)

 

เฉพาะชาวต่างชาติ (For non-thai resident only) สำหรับคนไทย ไม่ต้องกรอก ข้ามไปได้เลยครับ

ความหมายของคำ

For Non- Thai resident Only = สำหรับคนที่ไม่มีภูมิลำเนาในไทยเท่านั้นหรือชาวต่างชาติ

Type of Flight = ประเภทของเที่ยวบิน

 • Charter = เช่า (เหมาลำ)
 • Schedule = ตารางบิน (เที่ยวบินทั่วไป สายการบินพาณิชย์ )

First Trip to Thailand = มาประเทศไทยครั้งแรก? ให้กากบาท ใช่ (Yes) หรือไม่ใช่ (No)

Travelling on group tour = มาเที่ยวกับกลุ่มทัวร์ใช่ไหม ให้กากบาท ใช่ (Yes) หรือไม่ใช่ (No)

Accomodation = ที่พัก (ให้กากบาท)

 • Hotel = โรงแรม หรือ รีสอร์ท
 • Friend’s home = บ้านของเพื่อนหรือคนรู้จัก
 • Youth Hostel = ที่พักสำหรับเยาวชน
 • Guest House = เกสท์เฮ้า หรือที่พักราคานักเดินทางแบบมาเที่ยวเอง
 • Apartment = อพาร์มเม้นท์ คอนโด เพ้นส์เฮ้า
 • Others = อื่นๆ

Purpose of visit = จุดประสงค์ของการมา (ให้กากบาท)

 • Holiday = เที่ยววันหยุด
 • Business = ทำธุรกิจ หรือลงทุน
 • Education = ศึกษา เรียนต่อ
 • Employment = มาเป็นลูกจ้าง หรือทำงาน
 • Transit = แวะต่อเครื่อง
 • Meeting = มาประชุม
 • Conventions = มาประชุม
 • Incentive = ได้เที่ยวเพราะได้รางวัลท่องเที่ยว หรือ บริษัทให้รางวัลเป็นการเดินทาง โดยที่เราไม่ได้จ่ายเอง
 • Exhibitions = มาแสดงนิทรรศการงานมหกรรม
 • Others = อื่นๆ

Yearly Income = รายได้ต่อปี (ให้กากบาท)

 • Under 20,000 US$ = ต่ำกว่า 20,000 ดอลลาร์
 • 20,000-40,000 US$ = ระหว่าง 20,000 – 40,000 ดอลลาร์
 • 40,001-60,000 US$ = ระหว่าง 40,001 – 60,000 ดอลลาร์
 • 60,001-80,000 US$ = ระหว่าง 60,001 – 80,000 ดอลลาร์
 • 80,001 and over = มากกว่า 80,001 ดอลลาร์
 • no income = ไม่มีรายได้

Occupation = อาชีพการงาน (เช่น Student นักเรียน , Officer พนักงาน ทำงานบริษัท เจ้าของธุรกิจ , cook พ่อครัว, teacher ครู, farmer ชาวนา, merchant พ่อค้า ฯลฯ)

Country of Resident = ประเทศที่มีภูมิลำเนา (ใส่จังหวัดและประเทศ)

 • City/State = เมืองหรือจังหวัด
 • Country = ประเทศ

From / Port of embarkation = มาจาก หรือ ขึ้นเครื่องที่สนามบินไหน เขียนชื่อเมืองหรือจังหวัดก็ได้
Next City/ Port of disembarktion = ลงเครื่องที่ไหน เขียนชื่อเมืองหรือจังหวัดก็ได้

 

สุดท้ายนี้ก็หวังว่า การกรอกแบบฟอร์มใบเข้าเมืองนี้คงจะทำให้หลายๆ คนกรอกถูกต้องกันทุกคนนะครับ ขอให้เดินทางท่องเที่ยวกันให้สนุกครับ

 

อ้างอิงข้อมูลจาก : ColdOut, postjung

ความคิดเห็น