การรถไฟแห่งประเทศไทย ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟรี เพิ่มอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 2559

ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟรี

การรถไฟแห่งประเทศไทย ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟรี เพิ่มอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 31 ต.ค. 2559

คณะกรรมการรถไฟแห่งประเทศไทย มีมติให้ขยายระยะเวลาการดำเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชนด้านการเดินทาง (รถไฟฟรี) ซึ่งจะสิ้นสุดในวันที่ 30 เมษายน 2559 ออกไปอีก 6 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม  – 31 ตุลาคม 2559 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแสดงบัตรประชาชน เพื่อรับสิทธิ 1 ใบ ต่อ 1 คน สามารถรับตั๋วโดยสารได้เฉพาะในวันเดินทาง โดยให้บริการวันละ 160 ขบวน (ขบวนรถเร็ว 8 ขบวน สามารถรับตั๋วโดยสารสำรองที่นั่งได้ตั้งแต่เวลา 5.30 น. เป็นต้นไป)

 

ขยายเวลาให้บริการรถไฟฟรี

ติดต่อและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02 220 4261 , 02 220 4268 หรือ Call Center 1690

Facebook : pr.railway

Website : www.railway.co.th

 

ที่มาและภาพประกอบ : pr.railway

ความคิดเห็น