หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ (Opium Museum)

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ต.เวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย ซึ่งบริหารงานภายใต้ของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ใคร่ขอเรียนเชิญทุกท่านจองสถานที่พัก และชมสถานที่ท่องเที่ยวในเชิงศึกษาประวัติศาสตร์เกี่ยวกับ “ฝิ่น” ซึ่งได้จัดแสดงให้ท่านได้ชมอย่างเป็นขั้นตอน และท่านจะได้ศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการแก้ปัญหาเกี่ยวกับยาเสพติดของโครงการพระราชดำริด้วย

ดังนั้น “หอฝิ่น” จึงเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และเหมาะสมกับผู้นำที่ต้องการจะทัศนศึกษาเป็นหมู่คณะ หรือเป็นครอบครัว  เรามีบริการที่พัก พร้อมอาหารใว้บริการในบริเวณหอฝิ่นด้วย จำนวน 56 ห้อง และหากเดินทางเป็นหมู่คณะ ทางหอฝิ่น มีราคาพิเศษทั้งห้องพักและค่าบัตรเข้าชมนิทรรศการหอฝิ่น ด้วย

ฝิ่น (Opium) เป็นสารประกอบชนิดหนึ่ง ซึ่งได้จากยางของผลฝิ่น ในเนื้อฝิ่นมีสารเคมีผสมอยู่มากมายประกอบด้วย โปรตีน เกลือแร่ ยางและกรดอินทรีย์เป็นแอลคะลอยด์ (Alkaloid) ซึ่งเป็นตัวการสำคัญ ที่ทำให้ฝิ่นกลายเป็นสารเสพติดให้โทษร้ายแรง ออกฤทธิ์กดระบบประสาท จัดเป็นยาเสพติดให้โทษประเภท 2 ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 โดยผู้ที่เสพจะมีอาการจิตใจเลื่อนลอย ง่วง ซึม แก้วตาหรี่ พูดจาวกวน ความคิดเชื่องช้า ไม่รู้สึกหิว ชีพจรเต้นช้า – ข้อมูลจาก wikipedia

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ (Opium Museum) ตั้งอยู่บนพื้นที่ประมาณ 250 ไร่ ริมแม่น้ำโขง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย หอฝิ่นเปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2548 ตามพระราชดำริของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มุ่งหวังให้ประชาชนตระหนักถึงมหันตภัยของสารเสพติด ทั้งต่อบุคคลและส่วนรวมอย่างลึกซึ้ง นำไปสู่การลดอุปสงค์ของยาเสพติด โดยนำเสนอประวัติศาสตร์ วิวัฒนาการของสารเสพติดจากฝิ่น รวมถึงขบวนการค้ายาเสพติดผ่านมัลติมีเดียทันสมัย เป็นการให้ความรู้คู่ความบันเทิง

 

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ (Opium Museum)

 

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542 – 2545 เปิดให้เข้าชมครั้งแรกเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2546 และทำพิธีเปิดเป็นทางการเมื่อวันพุธที่ 6 กรกฏาคม พ.ศ. 2548 โดยสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร

 

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ (Opium Museum)

หอฝิ่น อุทยาสามเหลี่ยมทองคำ เป็นเสมือนประตูเปิดสู่โลกอันลึกลับของพืชพิเศษชนิดนี้ จากความมืดมนน่าหวาดกลัว สู่ความแจ่มจรัสและรู้แจ้ง พื้นที่ 5,600 ตารางเมตร ลำดับเรื่องราวของฝิ่น โดยเริ่มจากธรรมชาติวิทยาของฝิ่น การสืบประวัติการใช้ฝิ่นในยุคโบราณ กลับไป 5,000 ปี ประวัติการแพร่กระจายของฝิ่นจากการค้าในสมัยจักรรดินิยม เหตุการณ์พลิกประวัติศาสตร์ที่สร้างความอดสูแก่ผู้ชนะและผู้แพ้ในสงครามฝิ่นอันนำไปสู่การล่มสลายของราชวงศ์แมนจู ความชาญฉลาดของประเทศสยามในการเผชิญกับมหาอำนาจตะวันตกและการควบคุมปัญหาฝิ่น
ยาเสพติดเริ่มใกล้ชิดกับชีวิตประจำวัน ในรูปแบบของยามหัสจรรย์ หอฝิ่นได้นำเสนอสนธิสัญญาฝิ่น กฏหมายเกี่ยวกับฝิ่นองค์กรที่แก้ปัญหานี้ ความขัดแย้งและการพันพันอาชญากรรม ผลกระทบที่เลวร้ายของยาเสพติดที่ทำให้ผู้เสพไม่สามารถต่อต้านได้ มาตรการควบคุมและการปราบปรามยาเสพติด และกรณีที่นำเสนอทางเลือกและโอกาสที่จะต่อสู้กับความเย้ายวนจากสารเสพติด หอฝิ่นได้จัดแสดงอุปกรณ์การสูบฝิ่น การขายฝิ่น ชมภาพถ่าย ภาพยนต์ และวิดิทัศน์เรื่องราวเกี่ยวกับฝิ่นและยาเสพติดจากหลายประเทศทั่วโลก

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ ได้รับประกาศนียบัตรการบริการยอดเยี่ยม (Certificate of Excellence) ประจำปี 2558 จากเว็บไซด์ TripAdvisor

รายละเอียด

วันทำการ : เปิดทุกวันอังคาร – วันอาทิตย์
เวลา : 8.30-16.00น. (เวลา 16.00 น.เป็นเวลาขายบัตรรอบสุดท้าย)
จำนวนผู้เข้าชมมากสุดไม่ควรเกิน 50 คน/รอบ ระยะเวลาสำหรับชมนิทรรศการโดยเฉลี่ย 1-2 ชั่วโมง
อัตราค่าเข้าชม : นักท่องเที่ยวทั่วไป
– คนไทย 150 บาท/คน
– คนต่างชาติ 200 บาท/คน
– ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 50 บาท/คน
– เด็กอายุ 12-18 ปี 50 บาท/คน
– เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าชมฟรี

 

การเข้าพัก

เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ (GREATER MEKONG LODGE) ตั้งอยู่บริเวณเดียวกับหอฝิ่นฯ โดยมีห้องพักที่สามารถเห็นทัศนีย์ภาพของแม่น้ำโขงทั้งหมด 54 ห้อง แบ่งเป็นห้องพัก 28 ห้อง และบ้านพัก (2 ห้องนอน) 13 หลัง พร้อมด้วยห้องประชุมสัมมนาที่สามารถรองรับได้ถึง 300 ท่าน

ราคาห้องพัก

ราคาห้องพักเดี่่ยว ราคา 1,600 บาท (รวมอาหารเช้า)
ราคาห้องพักคู่ ราคา 1,800 บาท (รวมอาหารเช้า)
เตียงเสริม ราคา 500 บาท
อาหารกลางวันและอาหารเย็นแบบบุฟเฟต์ สามารถสำรองล่วงหน้าได้ (อย่างน้อย 30 คนขึ้นไป)

 

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ
โทรศัพท์ : 053 784 444 – 6
แฟกซ์ : 053 652 133
E-mail : hallofopium@doitung.org

เกรทเธอร์แม่โขงลอด์จ
โทรศัพท์ : 053 784 450 – 2
แฟกซ์ : 053 784 453
E-mail : gml@doitung.org

ฝ่ายการตลาด (กรุงเทพฯ)
โทรศัพท์ : 02 252 7114
แฟกซ์ : 02 254 1665
E-mail : tourism@doitung.org

Website : http://www.maefahluang.org, www.doitung.org
สถานที่ : หมู่ 1 บ้านสบรวก ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย 57150
แผนที่ :

หอฝิ่น อุทยานสามเหลี่ยมทองคำ

 

เกรทเตอร์ แม่โขง ลอดจ์


ที่มาและภาพประกอบ : www.maefahluang.org, Doitung, museumsiam

ความคิดเห็น