Kan Air : เส้นทาง เชียงใหม่ – แม่สอด ราคาเริ่มต้นที่ 990 บาท รวมทุกอย่างแล้ว

Kan Air : เส้นทาง เชียงใหม่ – แม่สอด ราคาเริ่มต้นที่ 990 บาท รวมทุกอย่างแล้ว

  • เชียงใหม่ แม่สอด ราคาเริ่มต้นที่ 990 บาท รวมทุกอย่างแล้ว
  • แม่สอด ✈ เชียงใหม่ ราคาเริ่มต้นที่ 990 บาท รวมทุกอย่างแล้ว

 

เชียงใหม่ แม่สอด

วัน เที่ยวบิน ออก ถึง
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี K8 8253 13:55 น. 14:35 น.

แม่สอด เชียงใหม่

วัน เที่ยวบิน ออก ถึง
วันจันทร์ – วันพฤหัสบดี K8 8254 14:50 น. 15:30 น.

จองตั๋วเครื่องบิน

หมายเหตุ

  • ฟรี! น้ำหนักกระเป๋าสัมภาระโหลดใต้เครื่อง 15 กก.
  • ฟรี! อาหารร้อน 
  • ส่งฟรี! เวชภัณฑ์ทางการแพทย์  และนมแม่ ทุกเที่ยวบิน
  • ส่งฟรี! ผู้ป่วย แม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ทั้งไปและกลับเที่ยวบินละ 2 ที่นั่ง ( เฉพาะเที่ยวบิน ATR )

สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ : 02 551 6111

Website : www.kanairlines.com

Facebook : kanairlines

Twitter : kanairlines

Ling : @kanair

IG : kanairlines

Website : www.kanairlines.com

Email : center@kanairlines.com

Application : IOS   Android

ที่มาและภาพประกอบ : kanairlines

ความคิดเห็น