เส้นทางรถเมล์ Limobus , รถโดยสาร A1, A2, A3, A4 และ Airport Shuttle bus สนามบินดอนเมือง

เส้นทางรถเมล์ Limobus , รถโดยสาร A1, A2, A3, A4 และ Airport Shuttle bus สนามบินดอนเมือง

รถโดยสาร Limobus

ให้บริการทั้งสองอาคาร ได้แก่
1. อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ประตูที่ 7
2. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ประตูที่ 14

เวลาการให้บริการ
ให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 – 24.00 น.

เส้นทางให้บริการ
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ถนนข้าวสาร Limobus 150 บาท ตลอดสาย

รถโดยสาร Public Bus

ให้บริการทั้งสองอาคาร ได้แก่
1. อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ประตูที่ 6
2. อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 ชั้น 1 ประตูที่ 12

เวลาการให้บริการ
ให้บริการตั้งแต่เวลา 7.00 – 24.00 น.

เส้นทางให้บริการ
สาย A1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนจตุจักร – สถานีขนส่งหมอชิต 2 ราคา 30 บาทตลอดสาย
สาย A2 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – สวนจตุจักร – อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ราคา 30 บาทตลอดสาย
สาย A3 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ประตูน้ำ – สวนลุมพินี ราคาเข้า – ออกสนามบิน 50 บาทตลอดสาย
สาย A4 : ท่าอากาศยานดอนเมือง – ถนนข้าวสาร – สนามหลวง ราคาเข้า – ออกสนามบิน 50 บาท ตลอดสาย

 


รถโดยสาร Airport Shuttle bus

ให้บริการ ณ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชั้น 1 ประตูที่ 6

เส้นทางให้บริการ
ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ราคาเข้า – ออกสนามบิน ราคาฟรี เฉพาะผู้โดยสารต่อเครื่องหรือมี Boarding Pass เท่านั้น
*เฉพาะผู้ที่ต่อเครื่อง ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยแสดง Boarding Pass หรือบัตรขึ้นเครื่องให้เจ้าหน้าที่ดูก่อนขึ้นรถ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

Website : www.airportthai.co.th
โทรศัพท์ : Call Center 1722 (24 ชั่วโมง), 02 535 1192 ( Call Center ดอนเมือง), 1348 (Call Center บขส.)
Facebook : AOT Official


ที่มาและภาพประกอบ : airportthai

ความคิดเห็น