ติดต่อ

หากท่านต้องการส่งข่าวสารมาประชาสัมพันธ์ รีวิวที่พัก ร้านอาหาร ที่ท่องเที่ยว ฯลฯ หรือส่งสินค้าเพื่อนำมารีวิว

เราจะพิจารณานำลงเว็บเป็นรายๆ ไป โดยข่าวที่ส่งมาทุกข่าว ขอรบกวนใส่ภาพประกอบเข้ามาด้วยนะครับ ขอบคุณครับ

E-mail : walkwithme.blogthai@gmail.com

Telephone : 086 145 5083

Line@ : walkwithmethai