ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท

ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook) ประจำปี 2561 ชิงเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 140,000 บาท

ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องโพสต์ภาพถ่าย ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิทัศน์ ธรรมชาติ สถานที่ หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่หรือจัดขึ้นภายในจังหวัดเชียงราย และแสดงออกถึงความเป็น “เชียงรายเมืองศิลปะ” ที่บันทึกในช่วงเวลาระหว่าง พ.ศ. 2559 – 2561

 

ประเภท

สำหรับบุคคลที่จะเข้าประกวด แบ่งเป็น 2 ประเภทดังนี้
– ประเภทเยาวชน นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-25 ปี ที่มีสัญชาติและภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
– ประเภทประชาชนทั่วไป ที่มีสัญชาติและภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย

 

กติกาการส่งผลงาน

ส่งผ่านสื่อออนไลน์ Facebook ได้ที่ facebook.com/ChiangraiCityofArt โดยมีขนาดไม่ต่ำกว่า 5 mb. ลงใน facebook ของตัวเอง ไม่ได้เกิน 5 ภาพ และตั้งค่าเป็นสาธารณะ ในระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2561

ในการโพสต์ภาพทุกภาพ ผู้ส่งภาพเข้าประกวดจะต้องติดแฮชแท็ก (Hashtag) ประเภทที่ตัวเองส่งเข้าประกวด เช่น #ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะประเภทเยาวชน หรือ #ประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะประเภทประชาชนทั่วไป พร้อมตั้งชื่อภาพ วัน เดือน ปีที่ถ่ายภาพ ชื่อสถานที่หรือกิจกรรม และชื่อ-นามสกุลจริง ของตนเอง

ตัวอย่าง

ชื่อภาพ                 เชียงรายเมืองน่าอยู่
วัน/เดือน/ปี            28 ธันวาคม 2560
สถานที่/ชื่อกิจกรรม   วัดร่องขุ่น
ชื่อ – นามสกุล         นายตาดี มีนา

 

ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่

ประกาศสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เรื่อง การประกวดภาพถ่ายเชียงรายเมืองศิลปะ (ผ่านสื่ออนไลน์ Facebook) ประจำปี ๒๕๖๑

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม (ในวันและเวลาราชการ)
โทรศัพท์ : 02 209 3760
Website : www.ocac.go.th
Facebook : เชียงรายเมืองศิลปะ


ข้อมูลและภาพประกอบ : www.ocac.go.th

ความคิดเห็น