train banlam maeklong mar 2016

รถไฟสาย บ้านแหลม – แม่กลอง เตรียมเปิดให้บริการในเดือนเมษายนนี้

หลังจากปิดปรับปรุงทางไปนาน รถไฟสาย บ้านแหลม – แม่กลอง เตรียมเปิดให้บริการได้ในเดือนเมษายนนี้